Varkens

In de varkenshouderij blijft het spenen een kritische periode die zich kenmerkt door verminderde voederopname en groei van de…
Het klimaat is de gemiddelde weersgesteldheid over een periode van enkele decennia of langer. Een belangrijke parameter hierin is…
De voederkosten in de varkenshouderij maken 70 à 80% uit van de totale productiekosten. Een deel van het voeder…
Het demonstratieproject ‘Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid’ voor de Afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling van het Ministerie van…
In België werden in 2016 ongeveer 10 miljoen vleesvarkens geslacht. Het is belangrijk dat deze varkens opgroeien in optimale…
Hoe belangrijk is de keuze van de eindbeer voor de bedrijfsresultaten? Een IWTonderzoeksproject van de KU Leuven en het…
De hoge voederprijzen waarmee landbouwers de dag van vandaag geconfronteerd worden zijn voornamelijk het gevolg van de rol die…
In het kader van dierenwelzijn komt chirurgische castratie steeds meer onder druk te staan. Dit heeft als gevolg dat…
Het uitwerken van deze webpagina’s gebeurde in het kader van het demonstratieproject ‘Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf’ voor…
De belangrijkste doelstelling van dit demonstratieproject was aantonen dat een combinatie van eiwitrijke voedermiddelen met fasenvoeding aanleiding kan geven…

Neem contact op

Contact Us