status:

Gezondheidsmonitoring via geluidstechnologie bij vleesvarkens

Precisieveehouderij (Precision Livestock Farming, afgekort PLF) staat voor het real-time en continu volautomatisch monitoren en managen van dieren door middel van moderne technologie (geluidsanalyse in dit geval). De technologie die wetenschappelijk eerst ontwikkeld werd bij insecten, mosselen en vissen en later werd toegepast op landbouwhuisdieren is een wereldwijde trend geworden in de veehouderij.

Hoofdbedoeling van de PLF-technologie is dat de opvolging en het management van het productieproces gebeurt op basis van de reacties van het dier. Daartoe wordt via technologie een continue, objectieve en kwantitatieve monitoring van het dier gebruikt om het proces volautomatisch te volgen. De PLF technologie analyseert continu parameters van geluid om zo gedrag, gezondheid en productiviteit van de dieren te kunnen opvolgen. De veehouder krijgt alarmsignalen wanneer nodig om zo zijn management te kunnen bijsturen.

Binnen dit project wordt geprobeerd om op basis van geluidstechnologie vroegtijdig ziektes vast te stellen en deze zo sneller en effectiever te bestrijden. Om een duidelijke consensus te hebben van de boeren over de voor- en nadelen werd beslist om de technologie te demonstreren op 10 bedrijven. Aangezien de hoofddoelstelling van het project is om de mogelijkheden van de sensortechnologie te demonstreren aan de Vlaamse varkenshouders werken gemiddelde bedrijven (en niet enkel topbedrijven) geselecteerd.

In deze 10 vleesvarkensbedrijven werden PLF systemen geïnstalleerd. Het SoundTalks systeem word telkens geïnstalleerd in 2 compartimenten. Dit systeem doet een continue analyse van de geluiden, temperatuur en luchtvochtigheid en geeft een indicatiegetal over de respiratoire gezondheid van de dieren. Het systeem geeft een alarm als de respiratoire gezondheid degradeert via een sms naar de boer en desgewenst naar de dierenarts. Het systeem omvat micro’s, een elektronische unit die de geluiden capteert/analyseert en data naar de cloud verstuurt. In de cloud draait een algoritme dat terugkoppeling/advies geeft aan de veehouder.

Er werd aangetoond dat het systeem op praktijkbedrijven meer respiratoire problemen detecteert dan de varkenshouder/dierenarts. Bovendien gebeurt de detectie typisch 2 tot 12 dagen eerder. We nemen aan dat de varkenshouder een 3-tal maanden nodig heeft om vlot met het systeem te leren werken.

Doel van het project

Het doel van dit demonstratieproject is om de Vlaamse varkenshouders bewust te maken van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van precisieveehouderij en de voordelen die het kan opleveren binnen het dagelijks management en de competitiviteit binnen de Europese varkenshouderij. Binnen het project kunnen varkenshouders ook leren van elkaar in de trainingsmomenten, discussie- studie- en demodagen. Binnen het consortium is het ook de bedoeling van varkenshouders kunnen leren van het gelijkaardig project binnen de pluimveehouderij (“Gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie bij vleeskippen) en andersom.

Het project wil een bijdrage leveren aan de verspreiding van de wetenschappelijke inzichten inzake het gebruik van precisieveehouderij. Niet enkel geluidstechnologie in de varkenshouderij, maar dit spectrum ook opentrekken naar de omkaderende diensten en instellingen (dierenartsen, veevoederbedrijven, slachthuizen,…).

Met de hoestmonitor als smartfarming technologie voor varkens is een praktijkrijp antwoord beschikbaar op het vroegtijdig constateren van ademhalingsziektes door gebruik te maken van de geluiden die varkens maken Deze verbeterde, snelle en continue observatie van de dieren kan het gebruik van medicijnen terugdringen, zo het groeiproces optimaliseren met als einddoel een beter economisch resultaat. Via deze technologie kan men individueel dieren behandelen in plaats van groepen. Op deze wijze kan het gebruik van antibiotica worden verminderd en kan op een duurzamere manier aan varkenshouderij worden gedaan.

Op deze manier kan men de competitiviteit van de vleesvarkenssector in Vlaanderen handhaven tegenover de rest van de wereld. Om economische redenen is het aantal dieren per bedrijf de afgelopen jaren toegenomen en dit zal mogelijks verder blijven stijgen in de toekomst. Als gevolg van deze trend is het onmogelijk geworden voor de varkenshouders, de bedrijfsvoorlichters en dierenartsen om constant grote groepen varkens te observeren. Snelle detectie en identificatie van infecties is dan ook uiterst belangrijk.

Daarnaast is er de maatschappelijke druk tot antibioticavrij vlees waardoor het reduceren van antibioticumgebruik een belangrijk concurrentie-instrument is op wereldvlak. In deze ontwikkeling kan de Vlaamse vleesvarkenssector niet achterwege blijven gelet op het grote economische belang van de sector en het grote aandeel in de Belgische uitvoer.

Partners

  • Vives
  • KU Leuven
  • Soundtalks
  • DGZ
  • Provincie Antwerpen

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen

Neem contact op

Contact Us