Teelten

De landbouwcijfers tonen aan dat maïs van alle landbouwteelten in Limburg het grootste areaal inneemt. Daarnaast gaat er, zeker in het…
Mais en gras vormen de basis van het rantsoen van melkvee. Het is dan ook logisch dat dit de…
Dit innovatieve project zet in op de klimaatverandering en de transitie naar een circulaire, duurzame economie. De focus ligt…
De Vlaamse en Nederlandse landbouw staat voor diverse uitdagingen, waaronder dalende rentabiliteit, groeiende bedrijfsgrootte en een grote milieudruk. Daarnaast…
In het kader van de Blue Deal moet de landbouwsector haar omgang met water verbeteren. In de landbouw betekent…
De rundveehouderij heeft de grote troef dat het voor de mens inefficiënt plantaardig eiwit kan omzetten in hoogwaardig dierlijk…
Het tekort aan geconcentreerde eiwitbronnen voor de veehouderij maakt dat Vlaanderen nog te veel afhangt van de invoer van overzeese soja…
Het project richt zich op het (her)ontdekken van het bodemleven in Noord-Limburgse landbouwpercelen. Bodemleven is een essentieel onderdeel van…
Beregening van maïs is een sterk ingeburgerde praktijk in het noorden van de provincie. Het wordt door de landbouwers ook…
Aan de hand van dit project willen we in eerste instantie landbouwers ertoe aanzetten het aanwezige bodemvocht na de…

Neem contact op

Contact Us