ADaM & PreciLa

De Vlaamse en Nederlandse landbouw staat voor diverse uitdagingen, waaronder dalende rentabiliteit, groeiende bedrijfsgrootte en een grote milieudruk. Daarnaast…
In het kader van de Blue Deal moet de landbouwsector haar omgang met water verbeteren. In de landbouw betekent…
De rundveehouderij heeft de grote troef dat het voor de mens inefficiënt plantaardig eiwit kan omzetten in hoogwaardig dierlijk…
Het tekort aan geconcentreerde eiwitbronnen voor de veehouderij maakt dat Vlaanderen nog te veel afhangt van de invoer van overzeese soja…
Het project richt zich op het (her)ontdekken van het bodemleven in Noord-Limburgse landbouwpercelen. Bodemleven is een essentieel onderdeel van…
Beregening van maïs is een sterk ingeburgerde praktijk in het noorden van de provincie. Het wordt door de landbouwers ook…
Aan de hand van dit project willen we in eerste instantie landbouwers ertoe aanzetten het aanwezige bodemvocht na de…
Het project beoogt om droogtekaarten op te maken en hier een concrete vervolgbewerking aan te koppelen, zoals variabel poten/zaaien/irrigeren/bemesten….
De laatste jaren zette PVL zich extra in inzake onderzoeken, projecten en kennismomenten in het kader van de verspreiding…
Dit project wil de ervaringen met de teelt en het vervoederen van veldbonen doortrekken van biologische bedrijven naar de gangbare rund(melk)veehouderij…

Neem contact op

Contact Us