Contractonderzoek

Ben je bezig met een innovatieve ontwikkelingen in de veehouderij en op zoek naar onderzoeksfaciliteiten? PVL denkt graag met je mee!

Algemene voorstelling

PVL is opgericht voor het uitvoeren van onderzoek en verlenen van advies aan landbouwers. De landbouwsector heeft haar vooruitgang mede te danken aan de grote stappen die met behulp van onderzoek gezet zijn op vlak van professionalisering in voedersamenstellingen, -technieken, genetica, …

Om de sector deze stappen te kunnen laten blijven zetten zijn alle bedrijven in de sector van belang. PVL staat daarom ook ter beschikking van bedrijven met innovatieve ontwikkelingen, nieuwe ideeën, nieuwe technologieën, …

In de varkenshouderij heeft PVL met haar individuele dieropvolging bij zeugen, biggen én vleesvarkens de mogelijkheden om een groot gamma aan data te verzamelen. De voedercomputer registreert automatisch de verstrekte hoeveelheden voeder en ook waterverbruik en stalklimaatparameters worden geautomatiseerd opgevolgd. We zijn steeds bereid om met u mee te denken en ons flexibel op te stellen voor alle mogelijke onderzoeksvragen.

Ook in de rundveehouderij houden we er diezelfde filosofie op na. De recente investeringen in een nieuwe jongveestal en melkrobot heeft de mogelijkheden op vlak van individuele behandeling, registratie en opvolging versterkt.

Ook plantaardig onderzoek behoort tot de kerntaken van PVL. Testen met nieuwe spuitschema’s, meststoffen, teelten… Wij staan klaar om met u mee te werken.

PVL is met meer dan 30 jaar ervaring bovendien het referentiepunt op vlak van aanpak van knolcyperus. Hebt u een besmetting of heeft u er twijfels over? Contacteer ons en wij adviseren u graag om tot een zo efficiënt mogelijke aanpak te komen.

Neem contact op

Contact Us