Teelten

Zonder de teelten, kunnen we het rundvee en de varkens niet voederen. Daarom voeren we ook grondig onderzoek naar bodem, bemesting, gewasbescherming, waterkwaliteit, nieuwe teelten…

Bodem & bemesting

Binnen de projecten voor bodem en bemesting wordt er op onze proefvelden gezocht naar de optimale bemesting waarbij rekening gehouden wordt met de milieunormen en wettelijke beperkingen. Binnen deze normen en beperkingen trachten we de opbrengsten en voederwaarde te maximaliseren.
We onderzoeken ook de bodemkwaliteit, waarbij we analyseren welke technieken de bodemkwaliteit kunnen verbeteren en hoe we deze verbeteringen kunnen behouden.

Gewasbescherming

Gewasbeschermingsmiddelen zijn een hulpmiddel om een teelt te beschermen tegen onkruiden, ziekten, plagen en schimmels. Hiervoor is kennis nodig zodat een goede aanpak kan worden voorgesteld. Steeds met het huidige wetgevend kader in het achterhoofd. PVL is binnen dit kader dé onderzoeksreferentie op vlak van Knolcyperus.

Binnen deze projecten zullen er regelmatig vormingsactiviteiten georganiseerd worden die in aanmerking komen voor fytolicentie.

Water

Waterkwantiteit en waterkwaliteit nemen toe aan maatschappelijk belang. Daarom wordt er bijvoorbeeld ingezet op projecten die het water lokaal laten infiltreren door middel van een stuw. Maar ook irrigatieprojecten, waarbij de impact op de opbrengst wordt opgevolgd. Daarnaast ligt de focus ook nog steeds op waterkwaliteit en worden er projecten uitgevoerd die moeten bijdragen aan deze problematiek. PVL is daarom ook lid van het consortium B3W.

Nieuwe teelten

Als er zich opportuniteiten voordoen zet PVL graag in op nieuwigheden. Nieuwe of alternatieve teelten behoren zeker tot de mogelijkheden.

Contactgegevens

Blog

Lopende projecten

De Vlaamse en Nederlandse landbouw staat voor diverse uitdagingen, waaronder dalende rentabiliteit, groeiende bedrijfsgrootte en een grote milieudruk. Daarnaast vindt er internationaal een datarevolutie plaats richting een slimmere landbouw waarbij data wordt gegenereerd via…
De stroomgebiedbeheerplannen streven naar een goede oppervlakte- en grondwaterkwaliteit om zo o.a. ook een aantal watergebonden natuurdoelen in Vlaanderen met succes te realiseren. De verbetering van de waterkwaliteit in het landbouwgebied is de laatste…
In het AIC-project willen de verschillende partners met elk hun eigen expertise en specialisatie in productie en verwerking van insecten, automatisatie en datamanagement hun krachten bundelen om een duurzame ketensamenwerking te creëren voor de…

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Neem contact op

Contact Us