Water

De droogte van de afgelopen jaren heeft grote schade teweeggebracht in de landbouw. Klimaatmodellen geven aan dat dergelijke periodes…
De stroomgebiedbeheerplannen streven naar een goede oppervlakte- en grondwaterkwaliteit om zo o.a. ook een aantal watergebonden natuurdoelen in Vlaanderen…
De veehouderij is, net als de volledige landbouw, sterk afhankelijk van water. Het is dan ook niet verwonderlijk dat…
Het project heeft als algemene doelstelling het inzicht te verhogen van de impact die landbouwers kunnen hebben op de waterkwaliteit. De…
Aan de hand van dit project willen we in eerste instantie landbouwers ertoe aanzetten het aanwezige bodemvocht na de…
Implementatie en beheer van stuwen en onderzoek naar gebruik kanaalwater in het stroomgebied van de Abeek en Warmbeek  …
Op 1 maart 2021 ging het project ‘Evaluatie van het potentieel van lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag voor…
Het nieuwe mestactieplan (MAP 6) heeft verschillende nieuwe maatregelen genomen om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen te…
Irrigatie is al decennia lang onontbeerlijk voor de productie van groenten, aardappel en ook voedergewassen in de projectregio Kempen-Maasland. In…
Het doel van dit project is om via demonstratie en sensibilisatie de veehouder bewuster te maken van het belang…

Neem contact op

Contact Us