Bedrijf

PVL biedt ondersteuning aan land- en tuinbouwers door zich te richten op praktijkgericht onderzoek binnen de veehouderij. We leveren innovatieve oplossingen en delen actuele kennis die direct toepasbaar is voor de land- en tuinbouw.

Varkensbedrijf

Het varkensbedrijf bestaat uit de zeugenstal, gelegen op de hoofdzetel en de biggen- en vleesvarkensstal gelegen op onze tweede exploitatie. In de zeugenstal worden de dieren traditioneel gehuisvest in een dek-, dracht- en kraamafdeling.

De biggen- en vleesvarkensstal is zeer onderzoeksgericht en biedt tal van mogelijkheden op vlak van dataverzameling. De biggenafdeling bestaat uit 3 compartimenten van 12 hokken. De vleesvarkensafdeling bestaat uit 6 afdelingen van 12 hokken.

Rundveebedrijf

De rundveestallen zijn gelegen langs de zeugenstal, en worden beheerd in samenwerking met de VZW Biotechnicum. Het rundveebedrijf bestaat uit een gescheiden jongvee- en melkveestal. De dieren worden gemolken met een melkrobot.

In de jongveestal zijn verschillende compartimenten aanwezig waarbij de dieren worden ingedeeld volgens leeftijd. De jonge vaarskalfjes krijgen melk via een drinkautomaat.

De melkveestal beschikt over een melkrobot, die automatische registratie van allerhande data mogelijk maakt. Het biedt ook de kans om op dierniveau bij te voederen.

Proefvelden

Ook hebben we ieder jaar verschillende proefvelden aanliggen. Deze worden gewoonlijk aangelegd in het kader van de diverse projecten. Meer informatie kan u terugvinden in het tabblad projecten.

Kantoren

De kantoren zijn gelegen voor de zeugenstal. Hier kan u steeds terecht voor nodige informatie.

Wanneer je informatie nodig hebt over het G-rijbewijs bent u hier ook steeds welkom.

Neem contact op

Contact Us