Varkens

Individuele gegevensverzameling, zowel bij zeugen, biggen als vleesvarkens is onze grote kracht, samen met onze flexibiliteit qua proefopzetten biedt dit een groot gamma aan onderzoeksmogelijkheden.

Zeugenstapel

Het bedrijf beschikt over 90 zeugen. De dieren worden individueel gevoederd en opgevolgd. Dit biedt ons de kans om in te zetten op voedertechnisch onderzoek of onderzoek naar genetica. Bij de geboorte worden alle biggen individueel geregistreerd met een elektronisch oormerk zodat alle informatie van elk dier kan worden opgeslagen.

Biggen en vleesvarkens

We beschikken over proeffaciliteiten voor 360 biggen en 720 vleesvarkens. Telkens groepen van 360 dieren. De proefstal is praktijkgericht en ammoniakemissiearm gebouwd. De belangrijkste focus is voedertechnisch onderzoek maar de flexibiliteit om andere onderzoeksnoden te vervullen is aanwezig.

Contactgegevens

Blog

Foto elektronisch oormerk “Efficiënter management van het varkensbedrijf via…

Lopende projecten

Op een varkensbedrijf is momenteel nog veel ruimte voor optimalisatie. Een zeugenhouder selecteert zeugen en beren op basis van vruchtbaarheid en andere kraamstalparameters, maar bijna niet op groei en kwaliteit van de nakomelingen. In de…
De droogte van de afgelopen jaren heeft grote schade teweeggebracht in de landbouw. Klimaatmodellen geven aan dat dergelijke periodes van droogte in de toekomst vaker en nog extremer zullen voorkomen. Het vergroten van de…
De veehouderij is, net als de volledige landbouw, sterk afhankelijk van water. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de klimaatverandering die ondermeer gekenmerkt wordt door langere droogteperiodes ook binnen de veehouderij leidt tot…

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Neem contact op

Contact Us