status:

Digistuw: Digitaal platform voor een afgestemd beheer van stuwtjes en perceelsgrachten

De droogte van de afgelopen jaren heeft grote schade teweeggebracht in de landbouw. Klimaatmodellen geven aan dat dergelijke periodes van droogte in de toekomst vaker en nog extremer zullen voorkomen. Het vergroten van de (natuurlijke) waterbeschikbaarheid is belangrijk om de landbouw weerbaarder te maken tegen droogte.

Het plaatsen van stuwtjes op perceelsgrachten is in vele gebieden een belangrijke strategie hierbij. Het regelen van het peil van deze stuwtjes moet echter zeer doordacht gebeuren: drainage beperken en water vasthouden wanneer mogelijk, en afvoeren wanneer te natte condities
dreigen.

Bovendien is (bovenlokale) communicatie nodig om stuwtjes op elkaar af te stemmen. Dit project verhelpt deze uitdagingen door stuwen en het beheer ervan te digitaliseren door het combineren van sensoren, remote sensing data, modellen en slimme algoritmes, gevisualiseerd via een dashboard.
Dit digitaal platform laat een volledig automatische en real- time sturing toe van stuwtjes, maar geeft eveneens instructies aan lokale actoren voor een optimaal manueel beheer waarbij stuwtjes in een groter gebied op elkaar afgestemd zijn. Deze duale inzetbaarheid vergroot het toepassings- en opschalingsvermogen van DigiStuw, en laat toe om ook bestaande (en goedkopere) handmatige stuwtjes te integreren.

Dit systeem wordt in dit project ontwikkeld en toegepast op perceelsgrachten in 3 wateringen in samenwerking met lokale landbouwers door het installeren van minimaal 10 sensoren en 40 bijkomende stuwtjes. Het ontwikkelde digitaal platform is direct toepasbaar in andere gebieden, en wordt voorzien van een praktische handleiding voor een volledige uitrol van sensor tot sturing.

Na afloop van het project zullen de resultaten gratis ter beschikking gesteld worden op deze pagina.

Partners

  • Boerennatuur
  • Sumaqua
  • Wateringen Digistuw
  • Landbouwer Digistuw

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen

Neem contact op

Contact Us