Rundvee

We beschikken over 65 stuks melkvee voor onderzoek en vorming. De geavanceerde melkrobot maakt individuele voedering én monitoring mogelijk. Ook de nieuwe jongveestal biedt onderzoeksmogelijkheden. 

Jongvee

In de jongveestal kan er zeer nauwkeurige data verzameld worden van de jonge dieren. Het jongvee kan in deze stal opgevolgd worden op verschillende vlakken zoals bijvoorbeeld de groei en voederopname. De cijfers die het kalf op jonge leeftijd behaalt kunnen later in relatie worden gebracht met de prestaties als melkkoe.

Melkvee

Het bedrijf beschikt over 65 stuks melkvee. Het melkvee kan worden ingeschakeld voor onderzoek. Zowel periodieke proeven waarbij periodes elkaar afwisselen als control-case experimenten zijn mogelijk door de dieren individueel een andere behandeling te geven.

Melkrobot

In de melkrobot kan iedere koe afzonderlijk opgevolgd worden. De robot is voorzien van een weegschaal zodat naast de melkkwaliteitsgegevens ook het gewicht van het dier opgevolgd wordt. Op deze manier kan de impact van een managementmaatregel op verschillende manieren worden bepaald. Door de individuele opvolging is het tevens mogelijk om data uit de voorgeschiedenis van het dier (bv. Als jongvee) mee te nemen in een experiment.

Contactgegevens

Blog

Foto elektronisch oormerk “Efficiënter management van het varkensbedrijf via…

Lopende projecten

De veehouderij is, net als de volledige landbouw, sterk afhankelijk van water. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de klimaatverandering die ondermeer gekenmerkt wordt door langere droogteperiodes ook binnen de veehouderij leidt tot…
Door de groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar voedsel en dierlijke eiwitten toe. De traditionele vleesproductie vraagt echter veel ruimte en natuurlijke hulpbronnen. Alternatieve, duurzame eiwitbronnen, zoals insecten, kunnen een oplossing bieden. Tevens kunnen nevenstromen, die…

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Neem contact op

Contact Us