status:

WAVE: Waterverbruik in de Veehouderij

De veehouderij is, net als de volledige landbouw, sterk afhankelijk van water. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de klimaatverandering die ondermeer gekenmerkt wordt door langere droogteperiodes ook binnen de veehouderij leidt tot waterschaarste. Hoewel deze problemen van waterschaarste voor de volledige land- en tuinbouwsector een uitdaging vormen, is de uitdaging binnen de veehouderij nog sterker door enerzijds de behoefte aan water van hoogwaardige kwaliteit en anderzijds de continue nood aan water het jaar rond.

Om de waterschaarste in de veehouderij in de toekomst de baas te kunnen zal ingezet moeten worden op zowel omschakeling naar alternatieve waterbronnen (naast klassiek diep grondwater) als op waterbesparing waar mogelijk. Om de Vlaamse veehouderij in deze omschakeling te ondersteunen ontbreken correcte en recente cijfers van drinkwaterverbruik voor de verschillende diersoorten/diercategorieën, van reinigingswater (stal, melktechnieken etc.) en van water gebruikt voor koelsystemen.

Ook cijfers die rekening houden met de huidige productiecijfers en stalsituaties binnen de moderne veehouderij ontbreken volledig.
Representatieve cijfers per diercategorie in relatie tot de productiviteit en voor specifieke processen zijn nodig om de waterbehoefte per waterverbruikspost (drinkwater, reinigingswater, …) correct in te schatten. Deze cijfers kunnen vervolgens ingezet worden op vier vlakken:

  1. De waterbehoefte per bedrijf en per waterverbruikspost inschatten
  2. Op basis van de waterbehoefte de mogelijkheden van een gepaste alternatieve waterbron of combinatie van waterbronnen onderzoeken
  3. De omschakeling naar alternatieve waterbronnen monitoren zodat afwijkend drinkgedrag sneller gedetecteerd kan worden.
  4. Oordelen waar en hoe waterbesparing mogelijk is vooral op vlak van reinigingswater en hoe een alternatieve waterbron zonder verdere behandeling (en dus kost) kan ingezet worden als reinigingswater.

Na afloop van het project zullen de resultaten gratis ter beschikking gesteld worden op deze pagina.

Partners

  • Inagro
  • Ilvo
  • Proefbedrijf pluimveehouderij
  • Hooibeekhoeve

Financiering

  • Europese vlag
  • Bluedeal Vlaanderen is Water

Neem contact op

Contact Us