Rijbewijs G

Voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel landbouwmaterieel op de openbare weg is een specifiek rijbewijs vereist: het rijbewijs geldig voor categorie G. Het tractor G-rijbewijs is geldig voor land- of bosbouwtractoren – voor ‘traag vervoer’ (max. 40km/u) – en hun aanhangwagens, evenals de voertuigen ingeschreven als landbouwmateriaal, landbouwmotor of maaimachine.

Indien dergelijke voertuigen niet worden gebruikt voor land- of bosbouwactiviteiten, is een rijbewijs voor categorie B, B+E, C1, C1+E, C of C+E vereist, al naargelang de maximale toegelaten massa van het voertuig of het samenstel.

Iedereen geboren na 30/09/1982 is wettelijk verplicht een G-rijbewijs te behalen om met een tractor op de openbare weg te rijden.

De leeftijd om het theoretisch examen te kunnen afleggen is 15 jaar en 9 maanden. Vanaf 16 jaar kan ook het praktisch examen afgelegd worden.

BELANGRIJK: vooraleer te starten met de praktijklessen moet de kandidaat geslaagd zijn voor het theoretisch examen G-rijbewijs (beschik je al over een autorijbewijs, dan moet je het theoretisch examen opnieuw doen)

Praktijkgids examen G-rijbewijs

Let op:
Als je geslaagd bent op het theoretisch examen blijft dit 3 jaar geldig. Voor het praktisch examen is er een andere geldigheid, nadat je geslaagd bent op je manoeuvres blijft dit ook maar 1 jaar geldig. Indien je dan niet geslaagd bent op de openbare weg zal je ook je manoeuvres opnieuw moeten doen.

Rijbewijs G halen via PVL?
Als je via PVL rijbewijs G wil bekomen ben je verplicht om rijlessen te nemen vooraleer je het examen kan gaan afleggen. Ook gaat PVL jou mee begeleiden naar het examencentrum op de dag dat je het examen zal moeten afleggen.

Contactgegevens

Neem contact op

Contact Us