status:

Goed drinkwater, het onzichtbare goud op een veeteeltbedrijf

Het doel van dit project is om via demonstratie en sensibilisatie de veehouder bewuster te maken van het belang van het gebruik van kwalitatief drinkwater voor de dieren. Daarnaast zal in het kader van dit project de veehouders ook een aantal instrumenten aangereikt worden waarmee ze aan de slag kunnen gaan om te oordelen of de kwaliteit van het beschikbare water voldoende is. Omdat drinkwaterkwaliteit en – behandeling over de verschillende diersoorten heen kan bekeken worden, focust dit project op zowel het belang van drinkwaterkwaliteit voor rundvee, varkens en pluimvee.

De focus van dit demonstratieproject ligt op

 1. bundeling en uitwisseling van kennis rond waterkwaliteit en waterbehandeling
 2. demonstratie van behandelingstechnieken in de praktijk
 3. doelgerichte communicatie, sensibilisatie en opleiding naar veehouderij en beleid.

Ruime spreiding van bestaande kennis rond waterkwaliteit en waterbehandelingstechnieken door

 1. introductie door opleiding van gebruik van snelstrips i.f.v. waterontsmetting en berekeningstool rond aanzuren i.f.v. wisselende waterbronnen
 2. bewustwording van de kostprijs van een (alternatieve) waterbron door introductie van een waterkostcalculator
 3. minimaal 10 technische fiches van courant gebruikte technieken met praktijkgetuigenissen
 4. trainingdagen en persartikels.

Partners

 • Inagro
 • Hooibeekhoeve
 • Proefbedrijf pluimveehouderij

Financiering

 • Europees Landbouwfonds
 • Vlaanderen

Neem contact op

Contact Us