status:

ADaM & PreciLa

De Vlaamse en Nederlandse landbouw staat voor diverse uitdagingen, waaronder dalende rentabiliteit, groeiende bedrijfsgrootte en een grote milieudruk. Daarnaast vindt er internationaal een datarevolutie plaats richting een slimmere landbouw waarbij data wordt gegenereerd via sensoren in de bodem, op het gewas, op drones etc. Deze data wordt vervolgens bewerkt met algoritmes en zijn uitwisselbaar via Application Programming Interfaces (API’s) en Internet of Things toepassingen. De mogelijkheden zijn enorm maar worden nog onvoldoende benut.

Investeren in precisielandbouw voor duurzame en efficiënte productie 

ADaM & PreciLa wil dankzij verbeterd Agri-DataManagement (ADaM), technische innovaties en praktijkdemonstraties PrecisieLandbouw (PreciLa) in Vlaanderen en Nederland tot bij de teler te brengen. Verschillende toepassingen zoals variabele bemesting en groeibeheersing, slimme irrigatie en variabel zaaien en planten worden uitgetest voor het genereren en vertalen van ruwe data naar praktijkgerichte adviezen zodat er beter zicht is op de kosten en baten van precisielandbouw. Zo zal dankzij verzamelde data van bodemvochtsensoren en bodemscans, drone- en satellietbeelden apart aanstuurbare irrigatieblokken geïnstalleerd kunnen worden om zo slimme irrigatie te realiseren. Om de data die gegenereerd worden uit de verschillende precisietechnieken te beheren streeft het project naar optimaal geconnecteerde dataplatformen. Zo hebben de teler en zijn adviseur alle informatie op één plaats en kunnen ze informatie uit verschillende bronnen met elkaar vergelijken en combineren tot taakkaarten voor variabele teeltmaatregelen. Tenslotte moeten de telers een duidelijk inzicht krijgen in de investeringskosten ten opzichte van de potentiële meeropbrengst. Met een economische- en technische evaluatie van de de technologieën wordt getracht hier inzicht in te geven.

Op deze pagina zal alle informatie rond het project gebundeld worden.

Na afloop van het project zullen de resultaten gratis ter beschikking gesteld worden op deze pagina.

Partners

 • PC Fruit
 • Pibo
 • Ilvo
 • Vito
 • Delphy
 • Vervaet
 • UHasselt
 • Van den Borne
 • Munckhof

Financiering

 • Europese vlag
 • Interreg
 • VLAIO
 • Limburg
 • Oost Vlaanderen
 • Provincie Zeeland
 • Provincie Noord - Brabant
 • Rijksoverheid

Bijkomende info

Documenten

Nuttige links

Neem contact op

Contact Us