status:

Vruchtwisseling voor een robuust melkveebedrijf

Mais en gras vormen de basis van het rantsoen van melkvee. Het is dan ook logisch dat dit de twee hoofdteelten zijn van een melkveebedrijf. Ondanks de doorgedreven praktijkkennis over de voordelen van vruchtwisseling bij de praktijkcentra, de sturende wetgeving (3e teelt) en sensibilisering (o.a. demoproject 2019-06 J-principe van vruchtwisseling bij mais), bleven veel melkveehouders vasthouden aan monocultuur bij de maisteelt, al dan niet afgewisseld met de 5-jaarlijkse teelt van aardappelen. Zeker op de zandgronden, waar er minder alternatief is voor hoogwaardige teelten, blijft de rotatie beperkt. De huidige wijzigingen in het beleid, zowel in het GLB als in de IPM-wetgeving, verplichten de landbouwer om een effectieve vruchtwisseling toe te passen op zijn percelen. Voor veel melkveehouders zal het een grote uitdaging zijn om een rotatieschema uit te werken voor zijn percelen en deze nieuwe teelten ook effectief te realiseren op zijn bedrijf. Een eerste belangrijke hindernis die genomen moet worden voor de landbouwer is per perceel de keuze maken van de opeenvolgende teelten, waarbij rekening moet worden gehouden met de inpassing in het rantsoen of mogelijke afzetmarkt, kansen en valkuilen in het kader van ziekte-overdracht, wetgeving… Een tweede hindernis wordt genomen bij de implementatie van teelten die voor de landbouwer nieuw zijn of waarmee hij in het verleden misschien een negatieve ervaring heeft gehad. Het gaat hierbij om technische aspecten (zaai, oogst, gewasbescherming), mogelijke samenwerkingen met een loonwerker en een goed zicht krijgen op de kwaliteiten van een teelt die misschien niet steeds puur financieel is, maar wel kansen biedt naar bekalking, bemesting, koolstofopbouw, bodemkwaliteit en/of IPM. 

De doelstellingen binnen het project zijn de landbouwers ervaringen laten uitwisselen over teelten, opeenvolging van teelten en het gebruik van groenbedekkers die zij toepassen op hun bedrijf. Ook zullen er handvaten aangerijkt worden om een realistisch rotatieschema op te stellen voor het bedrijf. Alsook worden er ook demonstraties gegeven zodat landbouwers de effecten van deze aanpassingen kunnen zien.  

Na afloop van het project zullen de resultaten gratis ter beschikking gesteld worden op deze pagina.

Partners

  • LCV
  • Hooibeekhoeve
  • Proefhoeve Bottelare

Financiering

  • GLB-projecten

Neem contact op

Contact Us