Teelten

Situering project Vanaf eind jaren negentig is er een globale daling van het organische stofgehalte van de landbouwgrond in…
Verantwoord omgaan met brandstof is niet alleen een ecologische verantwoordelijkheid. Het heeft ook economische consequenties. Vaak wordt er onvoldoende…
Knolcyperus is een woekerplant welke na een aantal jaren de landbouwteelten kan gaan overheersen. Hij plant zich razendsnel voort…
Onderzoek van samengestelde peilgestuurde drainage in functie van de teeltopbrengsten en de kwaliteit van het oppervlaktewater Omwille van de…
De hoge voederprijzen waarmee landbouwers de dag van vandaag geconfronteerd worden zijn voornamelijk het gevolg van de rol die…

Neem contact op

Contact Us