status:

Circulaire koolstofopbouw voor een betere bodem

Het organische stofgehalte van de Vlaamse landbouwgronden vertoont een duidelijk dalende trend. Dit is niet alleen negatief voor de bodemkwaliteit en de bijbehorende opbrengstgarantie naar de toekomst toe. Het toont ook aan dat de landbouwsector aan koolstofafbraak doet op zijn intensief beteelde gronden. In tijden van toenemende maatschappelijke interesse voor de klimaatproblematiek is dat niet het signaal dat de sector wenst te geven. Het opslaan van koolstof in de bodem onder de vorm van organische stof is zo belangrijk voor de bodem dat het gezien kan worden als een levensverzekering. Het is de drijvende kracht van zoveel andere factoren (waterhuishouding, vasthouden nutriënten, …) die in klimatologisch onzekere tijden nog extra belangrijk zijn. Daarmee heeft koolstof een sterke hefboomwerking die op lange termijn enorm belangrijk zal zijn.

Dit project richt zich op een toename van het organische stofgehalte door in te zetten op producten rijk aan organische stof. Het richt zich zowel op meer bekende producten als stalmest of compost tot minder bekende producten als miscanthus of houtsnippers. Met de alternatieve producten als houtsnippers en afgeleiden (shredderhout, houtsnipperzeefsel) focust het project zich ook op het sluiten van kringlopen. Zo biedt het ook kansen op samenwerkingsverbanden in het platteland die vandaag nog onvoldoende benut worden. Door demonstratie van de mogelijkheden van de eerder genoemde bodemverbeteraars willen de partners de landbouwers mogelijkheden aanreiken om de bodem voldoende te voeden en dit binnen het stringente kader van de mestwetgeving.

Partners

  • Pibo
  • Praktijkpunt Vlaams Brabant
  • Boerennatuur
  • Bodemkundige Dienst
  • Landschapsenergie

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen

Neem contact op

Contact Us