status:

Mesurolvrije maïs

De zaaizaadontsmettingen staan in meerdere teelten onder druk, zo ook voor de maisteelt. Het doek viel reeds voor Sonido en het gebruik van Mesurol staat op de wip. De Europese herregistratie leidt tot minder beschikbare middelen. De gangbare maisteelt zal er in de toekomst mogelijks anders uit zien daar de gekende bescherming naar vogelvraat, ritnaalden en fritvlieg vervangen moet worden door al dan niet biologische alternatieven. Maar zelfs met de gekende zaaizaadontsmettingen zijn er elk jaar meer problemen met bodeminsecten in de (monocultuur) maisteelt, voornamelijk ritnaalden, fritvliegen en duizend- en miljoenpoten. Deze steeds groter wordende dreiging vraagt om een preventief screenings- en bestrijdingsonderzoek.

Tijdens de proef wordt er gescreend naar de aanwezigheid van verschillende insecten. Dit door monitoring naar het  schadebeeld door een visuele screening in de objecten. Het schadebeeld wordt gekwantificeerd door tellingen en een indexbepaling. De aanwezigheid van de plaaginsecten wordt fysiek vastgesteld door potvallen voor ritnaalden, valkuilvallen voor duizendpoten en gele vangbakken voor vliegende insecten.

Partners

  • LCV
  • Inagro
  • Hooibeekhoeve

Financiering

  • Landbouw en Visserij

Neem contact op

Contact Us