status:

Brandstofbesparing

Verantwoord omgaan met brandstof is niet alleen een ecologische verantwoordelijkheid. Het heeft ook economische consequenties. Vaak wordt er onvoldoende doordacht omgegaan met brandstof. Zo moeten stationaire draaiuren zoveel mogelijk worden beperkt en moet er slim worden omgegaan met machines door te werken op de juiste afstelling. Ook het rijgedrag van de chauffeur speelt een rol. Onnodige hoge toerentallen en verkeerd gebruik van voortractie of frontgewichten kan het verbruik de hoogte in jagen.

Naast de kosten die brandstofverbruik met zich meebrengen zijn er natuurlijk ook andere kosten verbonden aan akkerbouw die hun invloed hebben op de manier van omgang met tractoren en machines. De kostprijs van de zuinigste tractor is misschien zodanig hoor dat dit uiteindelijk niet de meest economische keuze is. Hetzelfde geldt voor bredere machines. Deze zijn zuiniger per oppervlakte-eenheid maar een grondige financiële berekening is noodzakelijk om de beide keuzes tegen elkaar af te wegen.

De evolutie naar grotere machines in de landbouw is qua brandstofverbruik positief te noemen. De grote machines zijn het gevolg van een grotere arbeidsvraag op steeds kortere tijdsintervallen. De optimale zaai- en oogsttermijnen zijn zeer kort waardoor landbouwers en loonwerkers op zeer korte tijd alle bewerkingen moeten uitvoeren om een maximale opbrengst te behalen. Naast het brandstofverbruik is het belangrijk om rekening te houden met de bewerkingskwaliteit.

Conclusie

De doelstelling van het project was om de gekende brandstofbesparende technieken te demonstreren. Daarvoor zijn enkele veldwerkzaamheden uitgevoerd met verschillende ingrepen op tractor en machine om het effect van elke ingreep duidelijk te maken. Aangezien de resultaten vaak interpoleerbaar zijn, zijn niet alle effecten bij elke machine uitgevoerd. Bij de verschillende werkzaamheden werd niet enkel het verbruik opgevolgd. Ook de tijd nodig om een bepaalde oppervlakte te bewerken werd meegenomen om de invloed van wielslip mee te nemen.

Bij het hooien toonde een bredere machine een lager verbruik per oppervlakte-eenheid. Bij het ploegen en maaien zorgde een toename in rijsnelheid voor een daling van het brandstofverbruik per oppervlakte-eenheid. Enkel bij het cultivatoren was er een omgekeerd effect vanaf snelheden boven 8,5 km/u. Zolang de bodembewerking goed is uitgevoerd of het gras goed is gemaaid kan de bewerkingssnelheid best zo hoog mogelijk liggen.

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen
  • Limburg

Bijkomende info

Documenten

Neem contact op

Contact Us