status:

Met elektronische identificatie naar individuele dieropvolging in de varkenshouderij

Vanuit economisch oogpunt blijft de varkenshouderij een belangrijke sector binnen de Vlaamse landbouw- en tuinbouw. De marges staan evenwel reeds verschillende jaren erg onder druk waardoor bedrijven steeds betere prestaties moeten kunnen voorleggen. Het correct registreren en interpreteren van de technische en economische kengetallen is daarom essentieel om op elk varkensbedrijf op korte en (middel)lange termijn gefundeerde managementbeslissingen te kunnen nemen die het bedrijfseconomisch resultaat verbeteren.  Het opvolgen van varkens van geboorte tot slacht via elektronische identificatie heeft als belangrijk voordeel dat de varkenshouder met een minimum aan arbeid toegang heeft tot individuele diergegevens. Dit biedt meer mogelijkheden om managementbeslissingen op te baseren dan de huidige groepsbenadering.

De hoofdfocus van het project ligt op het bewust maken van de varkenshouders van de vele voordelen die elektronische identificatie, of m.a.w. individuele dieropvolging, biedt om de evolutie van de productie op hun bedrijf op te volgen en de impact van managementaanpassingen te beoordelen. Dit zal worden aangetoond door uit te gaan van een aantal cases op verschillende Vlaamse praktijkbedrijven.

Het project is opgedeeld in 4 modules. In de eerste module worden Vlaamse praktijkbedrijven geselecteerd die in aanmerking komen om mee te werken aan de volgende modules. Op elk bedrijf worden de biggen bij geboorte individueel gemerkt en wordt elke big gekoppeld aan zijn vader- en moederdier. Elk big wordt individueel opgevolgd worden tot in het slachthuis. In de tweede module wordt er op de deelnemende bedrijven gefocust op verschillende technische eigenschappen (groei, karkaskwaliteit en voederconversie). Zo kunnen de voordelen van individuele registratie aangetoond worden voor individuele groeiprestaties in de eerste case. In de respectievelijk tweede en derde case zal de focus liggen op slachtkwaliteit en voederconversie. De technische kengetallen zullen steeds in relatie tot de afstamming (zeug-beer) van het individuele varken worden bekeken. In samenspraak met de bedrijven wordt de optie open gelaten om nog bijkomende parameters op te volgen. In de derde module worden de praktische mogelijkheden en de economische rendabiliteit van individuele dierregistratie bepaald. In de laatste module wordt de communicatie beschreven. De praktische uitvoering van het project zal worden gerealiseerd door (medewerkers van) de projectpartners. Iedere stap wordt vooraf tussen de projectpartners in detail overlegd en besproken.

 

Partners

  • VPF
  • Vives
  • Universiteit Gent
  • Inagro
  • Ilvo

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen

Neem contact op

Contact Us