status:

Invloed van lichtintensiteit op de prestaties van vleesvarkens

In België werden in 2016 ongeveer 10 miljoen vleesvarkens geslacht. Het is belangrijk dat deze varkens opgroeien in optimale omstandigheden zodat ze hun groeipotentieel optimaal kunnen benutten. Een parameter waarmee het welzijn en de groei kan worden gestuurd is de lichtintensiteit. Momenteel wordt er in de Vlaamse varkenshouderijen gebruikt gemaakt van 2 lichtintensiteiten. In stallen gebouwd voor 2003 is er meestal geen natuurlijk licht aanwezig. Dit staat in contrast met de stallen gebouwd na 2003 waar er natuurlijk licht kan binnenvallen via ramen. De oppervlakte van de ramen moet minstens 3 % van de vloeroppervlakte bedragen. Daarnaast moet er in iedere vleesvarkensstal 8 u per dag licht zijn. Dit licht moet een lichtsterkte hebben van 40 lux.

Het doel van dit project is de controle of de huidige wetgeving inzake lichtintensiteit voldoet aan de lichtbehoefte van het vleesvarken. Dit werd onderzocht door binnen een vleesvarkenscompartiment 3 verschillende lichtintensiteiten te creëren waarna de groei, voederconversie, slachtrendement en verwondingen met elkaar vergeleken werden.

Uit de resultaten blijkt dat er geen significant verschil is tussen de verschillende lichtintensiteiten qua productie. Maar de groep met de lage lichtintensiteit vertoonde de minste verwondingen.

Neem contact op

Contact Us