status:

Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid

Het demonstratieproject ‘Wekensystemen: keuze in functie van rendabiliteit en arbeid’ voor de Afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het project startte op 1 juni 2014 en loopt af op 31 mei 2016.

De doelstellingen van dit project zijn een betere rendabiliteit van een varkensbedrijf bekomen door het meest geschikte wekensysteem op het bedrijf toe te passen met aandacht voor rendabiliteit en arbeidsefficiëntie.

Projectpartners zijn Inagro (Rumbeke-Beitem), KU Leuven|Thomas More (Geel), Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), Proef- en Vormingsinstituut Limburg (PVL in Bocholt), Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en  Vives (Roeselare). Dit demonstratieproject wordt medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

In het kader van dit demonstratieproject werd een grootschalige enquête onder de Vlaamse varkenshouders uitgevoerd. Verder lopen er enkele demoproeven waarbij de impact van verschillende speenleeftijden op de zoötechnische prestaties van de biggen en vleesvarkens wordt nagegaan.
Extra informatie wordt verspreid via nieuwsbrieven, een brochure maar ook via deze website.  Daarnaast werden en worden er nog discussie- en studiedagen gehouden.

Partners

  • Thomas More
  • KU Leuven
  • Vives
  • Inagro
  • Algemeen Boerensyndicaat
  • DGZ

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen

Neem contact op

Contact Us