Rundvee

Netwerkmoment voor landbouwers – Klimaatrobuuste ruwvoederwinning door doordachte teeltrotatie

Met de implementatie van het nieuwe GLB en de richtlijnen van IPM is de landbouwer verplicht om aan vruchtwisseling te doen op zijn percelen. Vruchtwisseling is een belangrijke maatregel om een landbouwbedrijf klimaatrobuust te maken: door een verbeterde bodemgezondheid, krijgt men een stabielere opbrengst en de landbouwer doet aan risicospreiding. Maar hoe start je hiermee […]

Netwerkmoment voor landbouwers – Klimaatrobuuste ruwvoederwinning door doordachte teeltrotatie Meer lezen »

Erf- & silosappen

Demonamiddag Erf- en Silosappen

Om de waterkwaliteit van onze beken en rivieren te verbeteren, wordt op vele fronten gewerkt. De landbouwsector heeft al heel wat inspanningen geleverd in het kader van de waterkwaliteit, waaronder het beperken van diffuse verliezen vanuit landbouwpercelen. Op het niveau van erf- en silosappen kunnen er echter nog verdere stappen genomen worden om de waterkwaliteit

Demonamiddag Erf- en Silosappen Meer lezen »

Hou vocht in de Bodem

Bodembewerkingen om voorjaarsdroogte te vermijden.

De impact van bodembewerkingen op bodemvochtverliezen 2024 zal genoteerd staan als een jaar met een zeer natte winter en een laat opstartend voorjaar. Het is nog onduidelijk of en wanneer het weer zal omslaan maar de voorbije jaren hebben ons de kans geboden om na te gaan op welke manier de wijze van bodembewerking de

Bodembewerkingen om voorjaarsdroogte te vermijden. Meer lezen »

Neem contact op

Contact Us