PigID

PigID

Foto elektronisch oormerk “Efficiënter management van het varkensbedrijf via individuele opvolging van de zeugen en vleesvarkens” Doel van het PigID-project is beter management van het varkensbedrijf door het opsporen van opportuniteiten via traceerbaarheid van verschillende gegevens van geboorte tot slacht. Dit door het plaatsen van elektronische oormerken (transponders). Huidige situatie De huidige varkenshouder heeft nood aan …

PigID Lees meer »