PigID

PigID

elektronisch oormerk

Foto elektronisch oormerk

"Efficiënter management van het varkensbedrijf via individuele opvolging van de zeugen en vleesvarkens"

Doel van het PigID-project is beter management van het varkensbedrijf door het opsporen van opportuniteiten via traceerbaarheid van verschillende gegevens van geboorte tot slacht. Dit door het plaatsen van elektronische oormerken (transponders).

Huidige situatie

De huidige varkenshouder heeft nood aan inzichten in hoe individuele varkens op te volgen, welke gegevens te verzamelen en bekijken wat daar dan de meerwaarde van is. Bijvoorbeeld, een zeugenhouder selecteert momenteel zeugen en beren op basis van vruchtbaarheid en kraamstalparameters, maar kan niet eenvoudig groeien en de kwaliteit van de nakomelingen beoordelen. Individuele dieropvolging van biggen en vleesvarkens maakt dit echter wel mogelijk.

Tang oornummers

Foto tang oornummers

Hoe werkt het?

Zodra de biggen zijn gemerkt met elektronische oormerken (Ultra Hoge Frequentie) kunnen we iedere big individueel uitlezen met behulp van een oormerk reader. PigID werkt met twee verschillende programma’s om alle informatie van de varkens vast te leggen en te verwerken, namelijk PigExpert van Agrisyst en LeeO.

PigExpert gebruikt een android smartphone met een ingebouwde scanner.

LeeO gebruikt ook een android smartphone en de scanner is een apart apparaatje. Deze scanner kun je bijvoorbeeld op een selfiestick plaatsen, zodat je makkelijker varkens in een groep kunt bereiken.

Pig-ID Pigexpert reader

Foto pigexpert reader

LeeO reader

Foto LeeO reader

Foto selfiestick met LeeO scanner

Wat kan er onder andere geregistreerd worden?

Geboortedatum, genetica, geslacht, gewicht, speendatum, worpgegevens, type voer, medicatie, vaccinatie, doodsoorzaken, slachtgegevens, … Alles wat zinvol lijkt kan worden geregistreerd.

Voorbeelden van kengetallen die onderzocht kunnen worden

  • Impact van de zeug/beer op de groeiprestaties van de nakomelingen?
  • Karkasprestaties van de nakomelingen op zeug/beer-niveau?
  • Aantal afgeleverde kilo’s varken per zeug per jaar
  • Aantal opgeleverde euro’s per zeug per jaar?
  • Gemiddelde slachtleeftijd van de nakomelingen van elke zeug/beer
  • Aantal uitgevallen varkens? Reden van uitval?
  • Medicatiegebruik
PigID

Tot slot

De resultaten van de beoordeelde kengetallen worden aan de hand van grafieken gevisualiseerd op een dashboard.

Om de gegevens om te zetten in bruikbare informatie zal een benchmarking systeem opgezet worden om binnen eenzelfde bedrijf en tussen bedrijven te kunnen vergelijken. Tenslotte worden de ervaringen en resultaten breed gecommuniceerd naar de sector. 

Ben jij een varkenshouder en wil je graag een steentje bijdragen aan dit onderzoek? Of wil je graag op de hoogte gehouden worden van nieuwtjes, events en resultaten in het kader van PigID?
Wil je graag op de hoogte blijven van onze onderzoeken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Neem contact op

Contact Us