KnolcyperusDe opmars van knolcyperus

De opmars van Knolcyperus

Knolcyperus… Een onkruidterm waarvan bij heel wat landbouwers intussen de haren gaan rechtstaan. Zowel in Vlaanderen als in Nederland zorgt deze invasieve exoot steeds vaker voor moeilijkheden. Voor meer info over knolcyperus kan je terecht op WIkipedia.

De opmars van knolcyperus

Ontstaan en opkomst

In het noorden van Belgisch Limburg werd dit onkruid voor het eerst waargenomen eind jaren ’70. Hoewel PVL pas later is opgericht, waren we er als eerste bij om, in samenwerking met de Vlaamse Overheid, bestrijdingsstrategieën uit te werken.

Met de bestaande gewasbeschermingsmiddelen is het onkruid verschillende decennia onder de duim gehouden. Spijtig genoeg is het nooit uitgeroeid en is het alleen maar sterker geworden.

Huidige situatie

De combinatie van een sterker wordend onkruid met meer stringente regelgeving over toepasbare gewasbeschermingsmiddelen hebben ervoor gezorgd dat knolcyperus de voorbije 10 à 15 jaar aan een sterke opmars bezig is.

Daar waar het een kleine halve eeuw geleden maar sporadisch kwam piepen, zijn nu grote delen van Vlaanderen en Nederland besmet. Uit enquêtes blijkt dat knolcyperus al wordt waargenomen op 10 à 15% van de landbouwoppervlakte en in bepaalde regio’s lijken deze percentages nog fors hoger te liggen.

De opmars van knolcyperus
De opmars van knolcyperus

Oproep tot bewustzijn

Vandaag zien we het overal: Op landbouwpercelen, in natuurgebieden, wegbermen en beekranden. Maar ook thuis, bij particulieren in de tuin wordt knolcyperus door de beter ingelichte tuinaannemer waargenomen. Recent bleken er zelfs in de bloembakken voor het stadhuis van één van onze middelgrote Vlaamse steden knolcyperusplantjes tussen de bloemen door te groeien.

Het is dus niet langer een Noord-Limburgs probleem. Ook in het zuiden van de provincie komt het op en het heeft zijn weg doorheen alle Vlaamse provincies tot in de West-Vlaamse groentenstreek gevonden.

De grootste oorzaak van deze verspreiding zijn we spijtig genoeg zelf. Versleping van perceel naar perceel, van tuin naar tuin en van beekrand naar beekrand is veruit de belangrijkste vorm van verspreiding.  

In de strijd tegen knolcyperus staan we voor een gezamenlijke uitdaging. Het is essentieel dat we ons bewust worden van de impact van deze invasieve exoot en actie ondernemen om verdere verspreiding te voorkomen.

PVL blijft inzetten op onderzoek naar nieuwe bestrijdingsmethoden. Daarnaast geven we advies en ondersteuning aan landbouwers of andere actoren die hun bestrijding willen optimaliseren.

Wil je op de hoogte blijven van onze inspanningen en adviezen in de strijd tegen knolcyperus?
Neem contact op met PVL voor meer informatie of advies over de knolcyperus.

Neem contact op

Contact Us