status:

Geïntegreerde aanpak van knolcyperus (Cyperus esculentus)

De laatste jaren zette PVL zich extra in inzake onderzoeken, projecten en kennismomenten in het kader van de verspreiding en bestrijding van knolcyperus. Recentelijk vertaalden deze inspanningen zich in een belangrijk partnerschap binnen het nieuwe goedgekeurde VLAIO-project rond dit woekeronkruid. Een VLAIO-project is een zeer groot opgeschaald project en is momenteel het grootste knolcyperusonderzoek in de Benelux. Naast PVL spelen Hooibeekhoeve, Boerenbond, HoGent, UGent en Inagro een zeer grote rol. Gedurende de komende 4 jaren slaan de grootste Vlaamse onderzoekspartijen slaan de handen in elkaar.

Het grootste doel van dit project is het verwerven van wetenschappelijke kennis op het gebied van voorkoming, verspreidingsmogelijkheden en bestrijding van knolcyperus. Via gefundeerd onderzoek worden onderstaande onderwerpen verder beproeft:

  • In tegenstelling tot voorgaande projecten zullen volledige IPM-teeltsystemen worden onderzocht om al dan niet gunstige bestrijdingsmethodes te kunnen vastleggen, gaande van de toegepaste teelt, groenbemester, chemische of biologische bestrijdingsmethode tot de gebruikte grondbewerkingsmachines.
  • Onder labo-omstandigheden werden reeds kiemkrachtige zaden ontwikkeld, voortkomend uit zowel zelfbestoven als kruisbestoven knolcyperusbloemen. Er zal onderzocht worden in welke mate dit fenomeen plaatsvind in de praktijk.
  • Het luik rond het voorkomen van een knolcyperusbesmetting op een onbesmet perceel wordt intensief uitgewerkt: onderzoeken rond de kwantificatie van verspreiding via verschillende machines binnen eenzelfde veld en binnen verschillende velden. Tevens zullen risicoanalyses van de verspreiding van knollen en zaden na vertering door dieren (runderen, vogels en varkens) wetenschappelijk onderzocht worden. Verscheidene vitaliteitsonderzoeken van knollen en zaden na verblijf in o.a. de maiskuil, mengmestkelder, stalmesthoop, vergister, composthoop en bezinkingsbekken staan op de onderzoeksagenda.
  • Innovatieve bestrijdingstechnieken zullen intensief getoetst worden op effectiviteit op knolcyperus. Onder deze technieken verstaan we o.a. nieuwe ontwikkelingen in het bodemontsmettingsgamma en het fenomeen rond elektrofysisch wieden.

Zoals eerder vermeld staan de knollenvoorraadreducerende geïntegreerde systemen centraal. Voor de regio Limburg-grensregio Wallonië- grensregio Nederland zijn we op zoek naar een 15-tal besmette praktijkvelden. Deze praktijkvelden zullen gedurende het volledige verloop van het project (einde voorzien in 2024) intensief gemonitord worden op toegepaste bestrijdingsstrategieën en knollenvoorraadvooruitgang. Door de evolutie van de knollenvoorraad in de tijd te koppelen aan de door de landbouwer uitgevoerde geïntegreerde bestrijdingssystemen, gaande van toegepaste teelten, gebruikte machines, uitgevoerde chemische en/of biologische bestrijdingstechnieken tot toegepaste groenbemesters, kunnen de systemen geïdentificeerd worden die het meest succesvol zijn in het uitputten van de knollenvoorraad in de bodem.

Na afloop van het project zullen de resultaten gratis ter beschikking gesteld worden op deze pagina.

Partners

  • Universiteit Gent
  • Ho Gent
  • Hooibeekhoeve
  • Inagro

Financiering

  • Agentschap Innoveren Ondernemen

Neem contact op

Contact Us