status:

Klauwverzorging

‘Gezonde klauwen op stal’, een demonstratieproject van de Vlaamse overheid rond het thema duurzame land- en tuinbouw. Het project startte op 1 juli 2015 en liep af op 30 juni 2017.

De globale doelstelling van dit project was om klauwproblemen bij runderen in melkveebedrijven meer onder de aandacht te brengen om zo een beter dierenwelzijn, een betere diergezondheid en een betere rendabiliteit van het melkveebedrijf na te streven.

Projectpartners waren KVLT (Geel), KU Leuven|Thomas More (Geel), Hooibeekhoeve (Geel), Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en Proef- en Vormingsinstituut Limburg (PVL in Bocholt). Dit demonstratieproject werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Partners

  • KVLT
  • KU Leuven
  • Thomas More
  • Hooibeekhoeve
  • DGZ

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen

Neem contact op

Contact Us