Werkgroepoverleg waterbeheerder Buitenheide

Doelpubliek: landbouwers die eigenaar of beheerder zijn van percelen in het gebied van de Buitenheide.

Praktisch

Er wordt drank en vlaai voorzien tijdens het overleg

Gelieve uw aanwezigheid of die van uw plaatsvervanger te bevestigen via mail (leen.gruyters@boerennatuur.be) of telefonisch/per sms (0476 46 21 57).

Agendapunten

  • Update herwerkte ontwerp stuw Prinsenloop voor mogelijkheid bevloeiing Buitenheide.
  • Bespreken stand van zaken beheer grachtenstelsel met nadruk op de ruiming. Tweede structurele ruiming op hoofdgrachten nodig voor verzekeren voldoende waterafvoer.
  • Waterpeil grachten meten m.b.v. sensoren ter vergemakkelijking van stuwbeheer. Voorstel monitoringsplan door Bodemkundige Dienst van België.
  • Voorstel real-time opvolging waterpeil via dashboard toegankelijk voor geïnteresseerde landbouwers. Zij kunnen zo zelf waterstanden raadplegen of gewaarschuwd worden. Een eerste versie van dit dashboard wordt voorgesteld door ontwerper Sumaqua.
Jullie feedback tijdens deze vergadering wordt meegenomen in de verdere uitbouw van de thema’s in de agendapunten

Dit werkgroepoverleg kadert binnen het project Digistuw

Neem contact op

Contact Us