Werkgroepoverleg waterbeheer Siberië

Doelpubliek: landbouwers die eigenaar of beheerder zijn van percelen in het gebied van Siberië (Peer).

Gelieve uw aanwezigheid of die van uw plaatsvervanger te bevestigen via mail (leen.gruyters@boerennatuur.be) of telefonisch/per sms (0476 46 21 57).

Agendapunten

 • Stuwplaatsingen door Watering De Dommelvallei: nu de vergunning voor de stuwplaatsingen eindelijk werd bekomen wordt een korte update rond de stuwen in het gebied gegeven.
 • Project Stuwviewer met Impact:
  – een eerste stand van zaken
  – voorstel uitbreiding van de huidige monitoringscampagne
 • Om het stuwbeheer te vergemakkelijken wensen we het waterpeil in de grachten met behulp van peilbuizen te meten. Dankzij het Digistuw-project zullen de standen van het waterpeil real-time worden verzameld in een dashboard dat toegankelijk wordt gesteld voor de geïnteresseerde landbouwers. Zo kunnen jullie zelf de waterstanden ten allen tijde raadplegen of automatisch gewaarschuwd worden bij een bepaald peil. Een eerste versie van dit dashboard wordt voorgesteld door ontwerper Sumaqua. 
 • Varia & vragen: data-uitwisseling en project Op-Peil, …

Uw input is uiteraard van belang en eventuele bemerkingen zullen worden meegenomen. Het projectteam kijkt dan ook uit naar uw komst. 
Namens de projectpartners:

 • Stad Peer (schepen Dirk Colaers)
 • Boerennatuur Vlaanderen (Steve Meuris & Leen Gruyters)
 • Bodemkundige Dienst van België (Marthe Michielsen)
 • KULeuven (Lise Piepers)
 • Proef- en Vormingscentrum voor de landbouw (Stef Keppens)
 • Sumaqua (Vincent Wolfs)
 • Watering De Dommelvallei (Patrick Golkowski)

Digistuw

Stuwviewer

Neem contact op

Contact Us