status:

Voederschuivers

Gebruik van voederschuiver in de melkveehouderij

De melkveehouderij is een sterke pijler in de Limburgse landbouwsector. Deze veelzijdige sector is bovendien een van de belangrijkste verzorgers van het Noord-Limburgse landbouwlandschap. In het postquotum tijdperk is het voor de Melkveehouderij nog belangrijker om een hoge efficiëntie aan de dag te leggen en bijgevolg de economische output te maximaliseren. De toenemende bedrijfsgrootte zorgt bovendien voor een toenemende arbeidsvraag waardoor automatisatie zich opdringt. In dat kader gaat dit project op zoek naar de voordelen van een automatische voederschuiver t.o.v. de traditionele methoden.

De voederwijze is een belangrijk aspect in de melkveehouderij. De topresultaten die van melkkoeien verwacht worden kunnen enkel worden behaald met behulp van een optimaal rantsoen. Dit rantsoen moet bestaan uit voldoende energie om melk te produceren maar moet daarnaast ook voldoende structuur bevatten om het verteringsstelsel van het dier optimaal te laten functioneren. Omwille van die reden trachten melkveehouders het voeder te mengen om de koe zo weinig mogelijk kans te geven selectief voeder op te nemen. Een evenredige opname van het voeder zorgt ervoor dat de koe steeds de optimale samenstelling opneemt. Het mengen van voeder gebeurt met specifiek ontworpen mengwagens of door het voeder in verschillende lagen voor het voederhek te gooien. Het bijschuiven van het voeder kan een bijkomende mengmogelijkheid geven. Goed gemengd voeder leidt tot een beter evenwicht in het opgenomen voeder.

Zoals bovenstaand beschreven heeft het bijschuiven van voeder een dubbele functie nl. het verhogen of maximaliseren van de voederopname en het evenwicht in het opgenomen voeder optimaliseren. De combinatie van deze functies zou moeten leiden tot een hogere melkproductie.

Om voeder bij te schuiven zullen de kleinere bedrijven nog dikwijls de schop en borstel hanteren terwijl er op grotere bedrijven snellere, meer geautomatiseerde methoden worden gebruikt. Uit de literatuur blijkt de gemiddelde besteedde tijd 26 minuten per dag en wordt er 1 tot 10 keer dagelijks het voeder bijgeschoven. In de praktijk blijkt bovendien dat wanneer het voeder slechts een of enkele maal per dag wordt bijgeschoven de dieren massaal gaan eten. In de huidige veehouderij zijn er dikwijls minder eetplaatsen dan koeien waardoor ranglage dieren niet direct bij het voeder kunnen. Om deze ranglage koeien ook voldoende tijd te geven om hun voederopname te maximaliseren wordt het voeder best vaak genoeg bijgeschoven. Het spreekt voor zich dat meer geautomatiseerde methodes aanleiding geven tot regelmatiger bijschuiven van het voeder.

Momenteel zijn er reeds enkele automatische voederschuifmachines op de markt beschikbaar. Deze machines zijn in staat om volautomatisch voeder bij te schuiven en bijgevolg het bijschuiven volledig arbeidsvrij te maken. Automatische voederschuivers zorgen ervoor dat er steeds voldoende voeder aan het voederhek ligt. Deze geautomatiseerde schuivers werken op basis van elektriciteit en rijden op geregelde tijdstippen doorheen de stal vertrekkend van de oplaadplaats en eindigend bij de oplaadplaats. Op de oplaadplaats kan de voederschuiver zichzelf elektrisch opladen.

In dit project worden verschillende voederschuiftechnieken t.o.v. elkaar vergeleken. De voor- en nadelen zullen tegen mekaar worden uitgezet en er zal een rendabiliteitsstudie gemaakt worden. Specifiek zal er worden gekeken naar de voederopname van de dieren, de samenstelling van het voeder voor het voederhek gedurende de dag, de melkproductie, de arbeidsbesparing en de aankoop- en verbruikskosten.

Partners

  • Biotechnicum

Financiering

  • Limburg

Neem contact op

Contact Us