status:

Niet-productieve investeringen? De investering waard!

Op 1 juli 2021 ging het demo-project ‘Niet-productieve investeringen: De investering waard!’ van start. In het kader van dit project willen we meer bekendheid creëren rond VLIF-steun voor niet- productieve investeringen en fruittelers en landbouwers hiervoor sensibiliseren. Onder meer maatregelen voor bevordering van biodiversiteit (hagen, houtkanten, nestkasten, bijenhotels,…), erosievermindering (dammen) en verbeterd waterbeheer/betere waterkwaliteit (peilgestuurde drainage, stuwtjes,…) komen aan bod.

Om fruittelers/landbouwers te overtuigen om in te zetten op niet-productieve investeringen, gaan we op zoek naar fruittelers/landbouwers die reeds aan de slag zijn met niet-productieve investeringen. Samen met deze ‘voorbeeldbedrijven’ wordt nagegaan aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om van de niet-productieve investering een succes te maken. Verder wordt ook een sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) en een kostenanalyse uitgevoerd (bijvoorbeeld voor onderhoud van hagen en houtkanten). Het resultaat wordt in een digitaal beschikbare brochure gegoten met tips en tricks voor telers die aan de slag willen gaan met niet-productieve investeringen.

In 2022 organiseren we 10 demonstratieactiviteiten, waar de landbouwer/fruittelers van de voorbeeldbedrijven hun kennis en ervaringen over één of meerdere niet-productieve investeringen delen met de bezoekende landbouwers. Verder zetten we voor drie maatregelen een beperkte proefopstelling op in 2022, die we opvolgen. Bedoeling is meer info te verzamelen over de voordelen van een bepaalde maatregel. Fruittelers/landbouwers die interesse hebben om VLIF-steun aan te vragen, kunnen tijdens de looptijd van het project ook terecht bij de projectpartners voor advies over bv. de soortenkeuze van een haag/houtkant, aanleg van peilgestuurde drainage, …

Partners

  • Boerennatuur
  • Pibo
  • PC Fruit

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen

Bijkomende info

Documenten

Neem contact op

Contact Us