status:

Muziekvarkens: meerwaarde door gewenst diergedrag te stimuleren via muziek

Naast de varkenshouders en de maatschappij in zijn geheel, hebben consumenten, verwerkers en retailers de laatste jaren steeds meer aandacht voor het welzijn van de dieren. Hierbij wordt niet alleen gefocust op het wegnemen van negatieve ervaringen, maar ook het toevoegen van positieve ervaringen zoals het laten afspelen van muziek in de stal.

Een pionier op dit vlak startte een achttal jaar geleden reeds met het geregeld afspelen van muziek bij zijn varkens via een audio-installatie. Dit vanwege positieve ervaringen die hij merkte bij zijn varkens (meer kwispelen, actiever zijn, sneller starten met eten, …). Ook binnen bepaalde lastenboeken wordt er reeds geëxperimenteerd met muziek rond de periode van slachten om stress te reduceren.

Dit project heeft in de eerste plaats de doelstelling om objectief de impact van muziek op de dieren vast te stellen. Op die manier moet blijken of er effectief een verbetering van het welzijn optreedt. Daarnaast zal er tijdens het project een geautomatiseerd monitoringssysteem opgezet worden om het gedrag van de dieren in kaart te brengen en het gedrag van de dieren bij verschillende soorten van muziek te analyseren. Dit alles moet leiden tot een beter begrip van de meerwaarde van het afspelen van muziek bij varkens en kan een basis zijn voor het verbeteren van het dierenwelzijn in het algemeen.

Partners

  • Ilvo
  • Varkensloket
  • Breydel
  • Mediaan
  • Paesmans LV

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen

Neem contact op

Contact Us