status:

Inventariseren – voorkomen door nieuwe technologie en bestrijden van knolcyperus

Knolcyperus is een woekerplant welke na een aantal jaren de landbouwteelten kan gaan overheersen. Hij plant zich razendsnel voort door uitlopers en knollen en kan hierdoor bij matige knolcyperusdruk een opbrengstderving van 8 % in mais veroorzaken. De uitroeiing wordt als moeizaam en kostbaar ervaren aangezien de uitlopers en knollen winterhard zijn.  Daarom is het zeer belangrijk dat het onkruid correct en in een vroeg stadium wordt herkend.

Gezien er momenteel heel wat percelen ingenomen zijn door aardappelen en/of grove groenten gaat dat een probleem zijn om bv. Greenyard in de streek te voorzien van groenten. Maar tevens hebben landbouwers op heden grond over binnen hun bedrijf en deze zullen ze in de toekomst dan moeilijk of niet meer kunnen invullen.

Het project

Het project steunt op 3 pijlers:

  • Inventarisatie van de met knolcyperus besmette percelen
  • Voorkomen van verspreiding van knolcyperus naar niet besmette percelen
  • Bestrijding van de aanwezige knollen en knolcyperusplanten

Aangezien knolcyperus tegenwoordig niet enkel wordt teruggevonden in agrarische oppervlakten, maar ook in sloten, wegbermen, tuintjes en andere aanplantingen zijn zowel landbouwers, gemeentes en burgers het doelpubliek van dit project.

Inventarisatie

Momenteel zijn we volop bezig met de eerste stap van het project: de inventarisatie.

Het doel van deze eerste stap is een getal plakken op de totale besmette oppervlakte. Dit uiteindelijke getal zal dienen om druk uit te oefenen bij overheden en bestrijdingsmiddelenproducenten zodat in de toekomst het knolcyperusprobleem makkelijker te bestrijden valt.

Hiervoor is er de medewerking van land- en tuinbouw nodig. Daarom wordt iedereen vrijblijvend uitgenodigd om zijn kennis over besmette percelen kenbaar te maken. Dit kan volledig anoniem aangezien toch enkel de oppervlaktes van betekenis zijn. Ook zal deze informatie nooit uitgewisseld of openbaar gemaakt worden.

Indien u graag wilt meewerken aan dit project of bij andere vragen kan u altijd dit formulier invullen.
U kan ook makkelijk zelf via de site van Geopunt besmette percelen anoniem kenbaar maken.

Deze link legt stap voor stap uit hoe u zelf plaatsbepalingen kan invoeren en doorsturen via Geopunt.

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Limburg
  • Leader

Neem contact op

Contact Us