status:

Gras@vies

De rundveehouderij heeft de grote troef dat het voor de mens inefficiënt plantaardig eiwit kan omzetten in hoogwaardig dierlijk eiwit. Voor een efficiënte dierlijke productie is echter de noodzaak aan plantaardig eiwit vrij groot. Het Vlaamse klimaat leent zich helaas veel beter voor de productie van energierijke gewassen (granen, maïs) dan voor eiwitrijke gewassen (soja, bonen, koolzaad, zonnebloem, …) die eerder warmere temperaturen prefereren.
Toch beschikt de Vlaamse melkveehouderij met grasklaver over een zeer efficiënt eiwitgewas dat op dat vlak vaak wat in de vergeetput terechtkomt. De jongste jaren lijkt grasklaver wel meer en meer ingeburgerd te zijn

Deze toename was initieel vooral toe te schrijven aan de premies, maar intussen toch ook steeds meer aan de toenemende aandacht voor eigen eiwitproductie en voor reductie van het gebruik van (kunst)mest.
De teelt van grasklaver lijkt zo vanzelfsprekend dat er relatief gezien weinig aandacht naartoe gaat. Dit gebrek aan aandacht leert uit metingen en ervaringen dat er nog heel wat efficiëntie in eiwitproductie te winnen is.
Bovendien is de impact van de landbouwer erg groot aangezien die heel wat beslissingen moet nemen die bepalend zijn voor de kwaliteit van het eindproduct, wat bij andere éénmalig te oogsten teelten veel minder het geval is.
Grasklaver heeft tevens enorme troeven in de grote uitdagingen waarmee de landbouw geconfronteerd wordt (meer aandacht voor organische stof, minder (kunst)mest, minder beschikbare gewasbeschermingsmiddelen, meer eigen eiwitvoorziening, verlaagde koolstofvoetafdruk …). Deze uitdagingen zorgen ervoor dat nieuwe initiatieven stilaan de kop opduiken (bv. zomerstalvoedering). De combinatie van bovenstaande elementen maakt dat optimalisatie van de teelt en de bijhorende (eiwit)opbrengst een belangrijk aspect zal zijn in de verdere verduurzaming van de landbouwsector op
zowel klimatologisch als milieukundig vlak. Dit project wil in samenwerking met de productieketen een adviesdienst opzetten om de landbouwers te ondersteunen om van grasklaver een succesverhaal te maken en op die manier de eiwitvoorziening van eigen bodem te versterken.

Na afloop van het project zullen de resultaten gratis ter beschikking gesteld worden op deze pagina.

Partners

  • Hooibeekhoeve
  • Pibo
  • Inagro
  • Ilvo
  • Boerenbond
  • MilkBE

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen
  • Landbouw en Visserij

Neem contact op

Contact Us