status:

Eiwitmengteelten: Alternatieve eiwitbronnen in de voeding van vleesvarkens

De hoge voederprijzen waarmee landbouwers de dag van vandaag geconfronteerd worden zijn
voornamelijk het gevolg van de rol die eiwitgewassen hebben ingenomen in het voederrantsoen. Hetschroot afkomstig van de sojaindustrie is een zeer belangrijke grondstof. Soja wordt echter niet geteeld in onze streken waardoor transport de kostprijs opdrijft. De toenemende vraag naar soja door ontwikkelende landen zorgt voor een bijkomende prijsverhoging. In de toekomst verwachten we bijkomende prijsstijgingen waardoor alternatieven mogelijk interessanter worden.

Er is reeds veel onderzoek gedaan naar eiwitteelten en over het algemeen blijken er steeds enkele nadelen verbonden te zijn aan deze teelt. De beperkte opbrengst is er daar een van. In het kader daarvan is een mengteeltproef aangelegd waarbij verschillende eiwitteelten in combinatie met triticale zijn aangelegd. Eiwitgewassen zijn voornamelijk vlinderbloemigen. Het voordeel van deze gewassen is dat ze stikstof aanbrengen in de grond. Dit heeft een positieve invloed op de bodemstructuur en het volggewas.

In dit onderzoek zijn wintererwten en winterveldbonen ingezaaid in combinatie met triticale. Het voordeel van deze combinatie is dat er weinig gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn omdat de triticale het onkruid onderdrukt. Van elk gewas werden verschillende variëteiten getest om de combinatiegeschiktheid na te gaan. Een nadeel van eiwitgewassen is het risico op vogelschade. Dit werd bestreden door rood-witte linten te spannen en bleek een beduidend afschrikkend effect te hebben.

De teelt verliep zeer goed en de opbrengsten waren veelbelovend. De combinaties met veldbonen bleken beter te renderen dan combinaties met erwten. Dit was voornamelijk het gevolg van de vroege afrijping van wintererwten. Door het verschil in afrijpingsogenblik waren de erwten te vroeg rijp in vergelijking met de triticale. Door de oogst uit te stellen tot aan de afrijping van triticale was er een gedeelte van de oogst van wintererwten op de grond gevallen waardoor dit niet meer te oogsten was. De combinaties met veldbonen deden het wel zeer goed. De mengteeltcombinaties met veldbonen behaalden vergelijkbare droge stofopbrengsten als de graangewassen op zichzelf.

Dit oriënterend onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op het teelttechnische aspect.
Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe de voedertechnische aspecten zich verhouden.

Partners

  • Universiteit Gent
  • Ho Gent
  • Thomas More
  • Ilvo

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen

Neem contact op

Contact Us