status:

Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf

Het uitwerken van deze webpagina’s gebeurde in het kader van het demonstratieproject ‘Economische en technische kengetallen in het moderne varkensbedrijf’ voor de Afdeling Duurzame LandbouwOntwikkeling van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Het project startte op 1 oktober 2011 en liep af op 31 december 2013.

De doelstellingen van dit project waren een betere valorisatie/rendabiliteit van een varkensbedrijf door economische en technische kengetallen onder de aandacht te brengen. Hierdoor kan het aanwezige productiepotentieel van de zeugen en de vleesvarkens beter en meer duurzaam worden benut.

Projectpartners waren KILTO (Geel), KU Leuven|Thomas More (Geel), Hogeschool Gent, Proef- en Vormingsinstituut Limburg (PVL in Bocholt), Vlaams Varkensstamboek, Vives (Roeselare) en Boerenbond. Dit demonstratieproject werd medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

In het kader van dit demonstratieproject werden een aantal demoproeven, voornamelijk in praktijkbedrijven, uitgevoerd. Daarnaast werden er discussie- en studiedagen gehouden, een brochure geschreven en bedrijfsbezoeken uitgevoerd.

Het project focuste op drie technische kengetallen, met name het productiegetal bij de zeugen, de hokdensiteit in de biggenbatterij en de voederconversie bij de vleesvarkens.

Partners

  • Kilto
  • KU Leuven
  • Ho Gent
  • KHK
  • Katho

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen

Neem contact op

Contact Us