status:

Duurzame producten uit het Limburgse landschap

Een lokaal voedselsysteem met kwaliteitsvolle producten wint steeds meer aan belangstelling. De verkoop van korte keten producten zit dan ook in stijgende lijn. Dat consumenten opnieuw interesse hebben in producten recht van bij de boer is een positieve trend. Om het korte keten verhaal een extra meerwaarde te geven en te verduurzamen is het van belang dat ook de ecosystemen en biodiversiteit van het landschap meegenomen worden in dit verhaal. Door de unieke landschapswaarden en biodiversiteit van Limburg te integreren in de reeds bestaande en de nieuw te ontwikkelen streekproducten, verhogen we de duurzaamheid van de korte keten. Op die manier zorgen we voor een meerwaardecreatie van de Limburgse streekproducten en kan Limburg zich onderscheiden van de andere streken. Hiervoor willen we het KORTWEG NATUUR-principe opschalen en uitbreiden over heel Limburg.

Met dit project willen we vanuit de drie Limburgse Regionale Landschappen en drie Limburgse proefcentra voor landbouw samen met Boerennatuur hier volop op inzetten door:

 • Landschapsvermarkting via korte keten landbouw met een return naar landschap en biodiversiteit promoten
 • Bestaande lokale duurzame samenwerkingsverbanden vrijblijvend adviseren en scannen naar landschapsvermarkting
 • Nieuwe lokale duurzame samenwerkingsverbanden naar landschapsvermarkting opstarten

Partners

 • Haspengouw en Voeren
 • Kempen en Maasland
 • Lage Kempen
 • Boerennatuur
 • Limburg
 • Werkers
 • Pibo
 • PC Fruit

Financiering

 • Europees Landbouwfonds
 • Limburg
 • Vlaamse Land Maatschappij

Neem contact op

Contact Us