status:

Antibioticavrije varkens

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij staat al verschillende jaren in de belangstelling. Dit is dan ook niet verwonderlijk wetende dat er steeds meer antibioticaresistente bacteriestammen opduiken, die voor problemen zorgen voor zowel de veeteelt als de humane geneeskunde. Hierdoor is het antibioticagebruik niet enkel veelbesproken in de landbouwsector maar ook door de maatschappij in zijn geheel. Om het antibioticagebruik in de Belgische veehouderij terug te dringen, werd in 2012 AMCRA, een kenniscentrum gespecialiseerd in antibioticagebruik en -resistentie bij dieren opgericht. Zij hebben reeds doelstellingen opgelijst om het antibioticagebruik te reduceren. Zo wil men in 2024 een reductie ten opzichte van 2011 van 65% bereiken.

In de praktijk is er al een grote reductie in antibioticagebruik behaalt, maar een verdere verlaging is echter niet altijd zo eenvoudig. Hoge productie-eisen zorgen ervoor dat de dieren op verschillende momenten (bv. na het spenen) door een moeilijke levensfase gaan. Tijdens deze periodes werd er conventioneel antibiotica toegediend als verzekering voor goede prestaties. Om de doelstellingen van AMCRA te halen zijn er dus nieuwe acties nodig om de evolutie verder te ondersteunen, om zo een positie in de kop van het Europese peloton in te nemen. Door de mogelijkheid tot volledig antibioticavrije opfok van dieren extra onder aandacht te brengen, kan dan ook een sterk signaal worden uitgezonden.

Heden ten dage is het vlees in de humane voedselketen reeds “antibioticavrij”, in de zin dat wachttijden na antibioticagebruik dienen gerespecteerd te worden. In dit project wordt er echter nog een dimensie toegevoegd door naar een volledig antibioticavrije opfok toe te werken. Om hiervan een succesverhaal te maken, werken we met een operationele groep samen aan de vermarkting van varkens, die gedurende hun volledige levensduur niet in aanraking kwamen met antibiotica, met als doelstelling een meerwaarde te creëren. Dit biedt zo ook kansen om varkenshouders, die reeds voorlopers zijn in het antibioticagebruik, te belonen voor hun goede praktijken. Ook kan deze meerwaarde een stimulans zijn voor twijfelende varkenshouders om toch de omschakeling te maken naar een antibioticavrije productie. Verder zal dit ook bijdragen aan een positiever en correcter beeld ten aanzien van de varkenssector die na de enorme stappen voorwaarts niet meer de antibioticaverslindende sector is waarvoor deze ooit wordt afgeschilderd.

Om dit alles te bereiken, zal er in eerste instantie contact worden gelegd met de verwerkende industrie, handelaars en verkopers van varkensvlees om na te gaan welk potentieel er in de markt aanwezig is. En hierop verdergaand zal er ingezet worden op de meest geschikte kanalen om zo een nieuw verdienmodel op te starten waaraan steeds meer bedrijven zich willen aansluiten.

Partners

  • Belgian Meat Office
  • Vpov
  • Landbouwers Antibioticavrije varkens

Financiering

  • Europees Landbouwfonds
  • Vlaanderen

Neem contact op

Contact Us