Netwerkmoment voor landbouwers – Hoe start je met een rotatieschema voor jouw bedrijf?

Met de implementatie van het nieuwe GLB en de richtlijnen van IPM is de landbouwer verplicht om aan vruchtwisseling te doen op zijn percelen. Vruchtwisseling is een belangrijke maatregel om een landbouwbedrijf klimaatrobuust te maken: door een verbeterde bodemgezondheid, krijgt men een stabielere opbrengst en de landbouwer doet aan risicospreiding. Maar hoe start je hiermee op een melkveebedrijf? Welke teelten passen in een goede rotatie en zorgen voor voldoende voeder in de kuil?

Tijdens dit netwerkmoment deel je jouw ervaringen en bedenkingen en geven we je handige tips en tricks om een rotatie uit te werken voor jouw bedrijf.

Programma

Het netwerkmoment heeft plaats van 13u tot 16u, waarbij er op volgende onderwerpen wordt ingegaan:

  • Met welke teelten heb je ervaring?
  • In welke (andere) teelten heb je interesse?
  • Welke veldeigenschappen neem je mee in rekening bij het opstellen van je rotatieschema?
  • Waaraan moet je volgens de wet voldoen?
  • Op welke hindernissen stuit jij bij de opmaak van je rotatieschema?

We verwachten van elke deelnemer een actieve inbreng!

Praktisch

Dit netwerkmoment wordt op 3 locaties georganiseerd:

  • Maandag 24/06/2024, 13u – 16u in Helchteren
  • Dinsdag 2/7/2024, 13u – 16u, regio Beernem
  • Dinsdag 16/7/2024, 13u – 16u, in Kasterlee

Deelname is gratis, maar inschrijving verplicht via onderstaande knop

Deze netwerkmomenten zijn in het kader van het demonstratieproject ‘Vruchtwisseling voor een robuust melkveebedrijf’

Medegefinancierd door de Europese Unie

Met de steun van

Met de steun van ELFPO

Neem contact op

Contact Us